پایگاه تخصصی عزاداری و تعزیه خوانی سنتی

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه تخصصی عزاداری و تعزیه خوانی سنتی

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه تخصصی عزاداری و تعزیه خوانی سنتی

مقام معظم رهبری:

در مجــالس عـــزاداری مــاه محـرم ‚ این سـه
ویــژگی ‚ باید وجـود داشته باشد:

1) عــــــاطفــه را نسبـــت بــه حسیـــن بـــن
علـی و خــــانــدان پیغمبر‚ علیهـم صلواه الله‚
بیشتـر کند.( علقه و رابطه و پیـوند عاطفی را
باید مستحکم تر سازد.چون رابطه ی عاطفی‚
یک رابطه یبسیار ذی قیمت است.
2) نسبت بــه حادثه ی عاشورا‚ باید دید روشن
و واضحـــی به مســـتمع بـــدهد.
۳) نسبت بــه معارف دیـن ‚ هـم ایجاد معرفت
و هم ایجاد ایمان و لو به نحو کمی کند.

هدف این وبلاگ تأکید بر تعزیـه خـوانـی سنتی
و تـرویج ایـن هنـر اصیـل اسلامی با عنایت به
منویات مقـام عظمــای ولایت و مـراجع عظـام
تقلید است. از عـزیـزان علاقه مند به این هنـر
دعـوت می شـود بـا نظــرات سازنده خویش ما
را در تـرویج تعزیـه سنتی و جلوگیـری از آسیب
های این هنر یاری فرمایید.

پایگاه تخصصی عزاداری
و تعزیه خوانی سنتی

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷تیر

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار
۲۰تیر
                    فایل صوتی : قسمتی از ورود شمر به کربلا


سید مهدی مومنی فرزند مرحوم زنده یاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مرتضی مومنی (از روحانیون بزرگوار حبیب آباد) در سال 1335 در حبیب آباد برخوار متولد شد. تعزیه خوانی را در سنین نوجوانی و در نقش های مختلف از جمله رقیه و طفلان زینب در حسینیه قدیم این شهر شروع کرد و تا کنون نیز در این حسینیه مشغول به ایفای نقش در مجالس تعزیه می باشد.

از جمله مشوقین وی به تعزیه خوانی می توان از مرحوم ملاحسین دهقانی معروف به ملاحسین شمر و مرحوم سید عباس مرتضوی و مرحوم استاد نبی اله فقیه و آقای مصطفی محسنی را نام برد.

ایشان بعد از مرحوم استاد نبی الله فقیه ادامه دهنده سبک آن مرحوم در نقش شمر بن ذی الجوشن می باشد و به ظرافت خاص و زیبایی سبک سنتی شبیه شمر را اجرا می نماید.

وی در خصوص تفاوت سبک تعزیه خوانی سنتی با تعزیه امروزی می گوید : 

تعزیه خوانی امروزی بیشتر تئاتر است تا تعزیه خوانی

سید مهدی مومنی علت قدم در این عرصه و موفقیت خویش را عشق به تعزیه خوانی بر می شمارد. در روز عاشورا و روز 28 صفر در حبیب آباد و در مجلس تعزیه هفتاد و دو تن ، ورود شمر که توسط ایشان صورت می گیرد جمعیت زیادی را برای دیدن به این حسینیه جذب می کند.


تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار
۱۳تیر

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار
۰۸تیر

متن نامه ی امام حسن (ع) به زیاد بن ابیه

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار
۰۵تیر

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار