پایگاه تخصصی عزاداری و تعزیه خوانی سنتی

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه تخصصی عزاداری و تعزیه خوانی سنتی

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه تخصصی عزاداری و تعزیه خوانی سنتی

مقام معظم رهبری:

در مجــالس عـــزاداری مــاه محـرم ‚ این سـه
ویــژگی ‚ باید وجـود داشته باشد:

1) عــــــاطفــه را نسبـــت بــه حسیـــن بـــن
علـی و خــــانــدان پیغمبر‚ علیهـم صلواه الله‚
بیشتـر کند.( علقه و رابطه و پیـوند عاطفی را
باید مستحکم تر سازد.چون رابطه ی عاطفی‚
یک رابطه یبسیار ذی قیمت است.
2) نسبت بــه حادثه ی عاشورا‚ باید دید روشن
و واضحـــی به مســـتمع بـــدهد.
۳) نسبت بــه معارف دیـن ‚ هـم ایجاد معرفت
و هم ایجاد ایمان و لو به نحو کمی کند.

هدف این وبلاگ تأکید بر تعزیـه خـوانـی سنتی
و تـرویج ایـن هنـر اصیـل اسلامی با عنایت به
منویات مقـام عظمــای ولایت و مـراجع عظـام
تقلید است. از عـزیـزان علاقه مند به این هنـر
دعـوت می شـود بـا نظــرات سازنده خویش ما
را در تـرویج تعزیـه سنتی و جلوگیـری از آسیب
های این هنر یاری فرمایید.

پایگاه تخصصی عزاداری
و تعزیه خوانی سنتی

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۲تیر

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار
۲۰تیر

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار
۲۰تیر

درگذشت پیشکسوت هنر تعزیه و شبیه خوانی پدر شهید ؛ خادم الحسین حاج قاسمعلی قربانی سینی را به جامعه هنرآیینی و دینی و هیئات مذهبی و شبیه خوانان تسلیت  عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسالت داریم.

مرحوم قربانی بیش از پنجاه سال در وادی تعزیه به ایفای نقش پرداخت و مردم شهیدپرور و ولایی شهرستان برخوار و بخصوص شهر سین برخوار تلاشهای وی را برای خلق آیین های عاشورایی به یادخواهند داشت.

تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار