پایگاه اطلاع رسانی عزاداری سنتی و تعزیه خوانی حبیب آباد برخوار

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه اطلاع رسانی عزاداری سنتی و تعزیه خوانی حبیب آباد برخوار

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه اطلاع رسانی عزاداری سنتی و تعزیه خوانی حبیب آباد برخوار

مقام معظم رهبری:

در مجــالس عـــزاداری مــاه محـرم ‚ این سـه
ویــژگی ‚ باید وجـود داشته باشد:

1) عــــــاطفــه را نسبـــت بــه حسیـــن بـــن
علـی و خــــانــدان پیغمبر‚ علیهـم صلواه الله‚
بیشتـر کند.( علقه و رابطه و پیـوند عاطفی را
باید مستحکم تر سازد.چون رابطه ی عاطفی‚
یک رابطه یبسیار ذی قیمت است.
2) نسبت بــه حادثه ی عاشورا‚ باید دید روشن
و واضحـــی به مســـتمع بـــدهد.
۳) نسبت بــه معارف دیـن ‚ هـم ایجاد معرفت
و هم ایجاد ایمان و لو به نحو کمی کند.

هدف این وبلاگ تأکید بر تعزیـه خـوانـی سنتی
و تـرویج ایـن هنـر اصیـل اسلامی با عنایت به
منویات مقـام عظمــای ولایت و مـراجع عظـام
تقلید است. از عـزیـزان علاقه مند به این هنـر
دعـوت می شـود بـا نظــرات سازنده خویش ما
را در تـرویج تعزیـه سنتی و جلوگیـری از آسیب
های این هنر یاری فرمایید.

پایگاه اطلاع رسانی تعزیه خوانی سنتی شهر حبیب آباد برخوار استان اصفهان

۲۴ارديبهشت


اجراها:


نمایش

نویسنده، پژوهش:


کتاب "دفتر تعزیه(1)" به همکاری (هاشم فیاض) انتشارات نمایش، چاپ شده؛1368

"مجلس تعزیه ناصرالدین شاه" فصلنامه تئاتر شماره 4و5، چاپ شده؛1368

"تعزیه دختر هندو" فصلنامه تئاتر شماره 11و12؛1370

کتاب "دفتر تعزیه(2)" انتشارات نمایش، چاپ شده؛1370

"تعزیه مجلس شهادت مسلم" فصلنامه تئاتر شماره15، چاپ شده؛1371

کتاب "دفتر تعزیه3" با همکاری (محمدحسین ناصربخت) انتشارات نمایش؛١٣٧٨

تنظیم "مجلس تعزیه یوسف و زلیخا"، فصلنامه تئاتر، شماره جدید(8 و 9)؛١٣٧٩

کتاب "مشکین نامه" (طومار نقالی) با همکاری (مرشد ترابی) انتشارات نمایش؛١٣٧٩، چاپ دوم؛1386

کتاب "دفتر تعزیه(4)" باهمکاری (محمد حسن رجایی زفره ای) انتشارات نمایش، چاپ شده؛1380

کتاب "دفتر تقلید (1)"(حسن شمشاد) انتشارات نمایش، چاپ شده؛1380

کتاب "دفتر تعزیه"(7)حضرت زینب (س)، چاپ شده، انتشارات نمایش؛1381

کتاب "رام کردن زن سرکش" انتشارات نمایش؛1381

کتاب "زلیخانامه" انتشارات سوره مهر، چاپ شده؛1382

کتاب "تعبیه" (مجالس شبیه خوانی) انتشارات نمایش؛1386

کتاب "قصه باغ زالزالک، پهلوان کچل و اژدها" نشرقطره؛1386

نمایشنامه "عمو هاشم" چاپ شده در مجله نمایش؛ شماره 113-114؛1387

کتاب "شاه غریب" (پژوهشی در تعزیه‌های رضوی ) با همکاری (خانم لاله تقییان) انتشارات نمایش؛1388

کتاب "دفتر تعزیه10" انتشارات نمایش، چاپ شده؛1388

کتاب "دفتر تقلید(2)" انتشارات نمایش، چاپ شده؛1388

کتاب "تقلیدنامه (1)سه مجلس سیاه بازی قدیمی" انتشارات قطره، چاپ شده؛1388

کتاب "تعزیه های رضوی" با همکاری (مهدی دریایی) انتشارات نمایش، چاپ شده؛1388

کتاب نمایشنامه عروسکی"قصه بخت"(یک مجلس عروسکی خم بازی)انتشارات نمایش ، چاپ شده ،1388

کتاب "میرزا عبد الطمع و جنگ جهانی " انتشارات امیر کبیر، چاپ شده؛1391

کتاب "این غرفه از بهشت " انتشارات امیر کبیر، چاپ شده؛1391

کتاب " سیاه بازی نمایش ممنوع " انتشارات قطره، چاپ شده؛1391

نویسنده:

"افاده‌ها طبق طبق" (لقمان نظیری) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1380

"عمو هاشم" (مریم معترف) تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛1386

"سایه تو سایه" (علی اصغر راسخ)تهران ،تماشاخانه سنگلج؛1386

"قولنج" (حسین بابایی) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1388

"عفریته ماچین" (علی یدالهی) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1389

نویسنده، کارگردان:

"برخورد" زنجان؛1357

"در دیار پرده داران"زنجان،1358

"کسی که سر دهد اول (حر)" زنجان؛1359

"الماس چاقو فروش" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1366

"سلطان مبدل" تهران،تالار محراب؛1366

"میرزا عبدالطمع و جنگ جهانی" تهران،تالار محراب؛1367

"شمشیر سحر آمیز" تهران، تئاتر نصر؛1367

"چشم تنگ" تهران،تماشاخانه سنگلج؛1368ـ تئاتر پارس؛1370

"میرزا فرفره" تهران، تئاتر پارس؛1369

"عروسی ننه غلامحسین" تهران، تالار محراب؛1370ـ تهران، تئاتر پارس؛1371ـ تهران، تئاتر نصر؛1372

"قصه باغ زالزالک" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1373

"راز عروسک" تهران؛تالار چهارسو؛1376

"نمایش ممنوع" تهران،تماشاخانه سنگلج؛1377

"عروسی دختر شاه پریان با حاکم ملایر" تهران،تئاتر پارس؛1377

"تخت و خنجر" تهران، تالارسنگلج؛1380

"پهلوان کچل و اژدها" تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1379ـ تهران، تماشاخانه مهر؛1381

"رام کردن زن سرکش" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1381

"یوسف و زلیخا" تهران، تماشاخانه مهر؛1382

"بنگاه شادمانی" تالار کنزنیکتون، لندن انگلستان؛1382

"این غرفه از بهشت" تهران، تئاتر شهر، تالار اصلی؛1383

"غروب مضحک صمصام میرزا" تهران، تماشاخانه سنگلج؛1385

"مبارک و خاتون پرده نشین-زن پارسا-" تهران، فرهنگسرای ملل؛1386ـ تماشاخانه سنگلج؛1387

"خم بازی قصه بخت" تهران، تالار سایه، دوازدهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک، فرهنگسراهای تهران؛1387،اجرای عموم تالار هنر ، نوروز 1390

"خیمه شب بازی " تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391

"سیاه بازی عروسکی مشق لعبتک" تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391

کارگردان:

"جانشین"(غلامحسین ساعدی) زنجان،1358

"انسان میوه نخل"(م الف فجر) زنجان ،1361

مواظب کلاهت باش" (محمدحسین ناصربخت) تهران، تالار محراب؛1376

"دختر طائف (تغزیه)" سراینده (امیرالله وردی) تهران ،فرهنگسرای بهمن؛1378

"صاحب منصب عشق" (عزت‌الله مهرآوران) تهران، جشنواره تئاتر ماه؛١٣٧٩

"قمری" (گلبرگ ابوترابیان) تهران، جشنواره دفاع مقدس، اداره تئاتر، خانه نمایش(اجرای عموم)؛1379

"دار و دلدار" (پرویز زاهدی) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1383

"دفاعیه" (شهناز روستایی) در جشنواره تئاتر ماه و فجر؛1387

"مجلس سیاه بازی بیژن و منیژه" (شهناز روستایی) تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1388

"مجلس سیاه بازی امیرارسلان نامدار"(مهدی صفاری نژاد)،چهاردهمین جشنواره تاتر دانشگاهی و پانزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی ،تالار محراب؛1390، از 23اردیبهشت تا9 تیر1391 تماشاخانه ی سنگلج

"سیاه بازی شهر آشوب،نویسنده " (شهناز روستایی) تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1390

"نمایش عروسکی هفت خوان" (شهناز روستایی) تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391

"صندوق بازی غول گندم(مهدی صفاری نژاد) تهران؛ خانه نمایش اداره برنامه های تآتر ؛چهاردهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک1391

بازی:

"خاطره دو دوشنبه" (مجید جعفری) تهران، تئاتر شهر، تالار اصلی؛1364

"باغ شب‌نما" (هادی مرزبان) تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛1378

"یک مضحکه" (رضا کرم‌رضایی) تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1379

"سلطان و سیاه" (علی نصیریان) تهران، تماشاخانه سنگلج؛1380

"پهلوان کچل و اژدها" تهران، تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1379ـ تهران، تماشاخانه مهر؛1381

"زلیخا نامه" تهران، تماشاخانه مهر؛1382

"مبارک و خاتون پرده نشین-زن پارسا-" تهران، فرهنگسرای ملل؛1386ـ تماشاخانه سنگلج؛1387

"مجلس سیاه بازی بیژن و منیژه" تهران؛ تماشاخانه سنگلج؛1388

"بهرام چوبینه" (شکرخداگودرزی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛1388

"تنهایی" (افسانه زمانی) تهران، تالار سایه، هفتمین جشنواره تئاتر رضوی؛1388

"شهر هشتم"(سیاوش طهمورث)، تهران، تالار چهارسو، هفتمین جشنواره تئاتر رضوی؛1388

سینمایی

بازی:

"آری این چنین بود برادر" (داود اسماعیلی) اکران نشده؛1367

"سگ‌ کشی" (بهرام بیضایی)؛1379

"زیستن"(رضا سبحانی)؛1381

"کتاب قانون" (مازیار میری)؛1387

"خاطره"،( نادر طریقت)؛1387

"آلزایمر"(احمدرضا معتمدی)؛1389

"سیب و سلما"(حبیب اله بهمن)؛1389

"شش و بش"(بهمن گودرزی) ؛1389

"اینجا شهر دیگری است"(احمد گرشاسبی)1390

تلویزیون

بازی، کارگردان:


"اول بهار" (حمید اردلان) شبکه اول سیما ؛1384

"نوروزنامه" (حمید اردلان) شبکه اول سیما ؛1385

"نوروز عروسک ها"(مهدی لطفی) شبکه آموزش؛1388

"نقالی"(مهدی لطفی) شبکه آموزش؛1389

بازی:

"سیام و تیام" (مسعود فرخنده)شبکه اول سیما؛1385

"گل بارون زده" (عباس رنجبر) شبکه سوم سیما؛1386

" گلستان" (سید محمد مختاری)شبکه قرآن؛1387

"نردبان آسمان" (حسین لطیفی)شبکه اول سیما؛1388

"یک قندان نشاط"(منوچهر صفرخانی)؛1389

مجموعه تلویزیونی خاطرات مرد ناتمام (صادق کرمیار)، شبکه یک سیما،1391

مقاله

نویسنده:


"در آمدی بر شیوه طنز آوری در نمایش های تخت حوضی" کتاب تئاتر دفتر اول، انتشارات جهاد دانشگاهی؛1365

"شرح کوتاه بر نقش موسیقی" در نمایش تخت حوضی فصلنامه تئاتر شماره2و3،1367

تنظیم گفتگو با "کاضم شیرین سخن" آخرین بازمانده نسل شل پوش در نمایش تخت حوضی ،فصلنامه تآتر شماره 9و10،1369

"گوشه در تعزیه" فصلنامه تآتر، شماره(11 و 12)؛١٣٧٠

"برخی اصطلاحات تخت حوضی" مجموعه مقالات تعزیه و تئاتر در ایران به کوشش لاله تقییان نشر مرکز؛1374

"مبانی مضحکه در سیاه بازی و تخت حوضی" فصلنامه تئاتر شماره18و 19؛1378

"یوسف و زلیخا در قلمرو تخت حوضی" فصلنامه تئاتر شماره مسلسل24 و25؛1379

"تعزیه در ایران"،کتاب ماه هنر، آذر و دی شماره 39و40؛1380

"شرق وغرب هریک مطابق جهانبینی خود تآتر را به وجد می آورند" ماهنامه صحنه،شماره33؛1382

 "معرفی مجلس تعزیه عالم ذر" ماهنامه صحنه،شماره40؛خرداد؛1384

"معرفی مجلس تعزیه روح الارواح" ماهنامه صحنه،شماره48؛ بهمن؛1384

"نقش اسطوره در شکل گیری نمایش سنتی – ملی" کتاب مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تئاتر ملی؛1385

"طومار نقل تولد زال" شرحی براجرای مجلس نقل تولد زال کلام مرشد ترابی ماهنامه صحنه،شماره61 خرداد و تیر؛1386

"تطبیق موضوعی روضه الشهدا و برخی مجالس تعزیه" در کتاب مجموعه مقالات نمایش گردهمایی مکتب اصفهان چاپ شده، ناشر فرهنگستان هنر؛1386

"تقلید زنانه یک سنت نمایشی" فصلنامه تئاتر ویژه نمایش‌های ایرانی، شماره42و43؛1387

"تطابق زبان و حرکت در نمایش سنتی" مجموعه مقالات نخستین سمینار بین الملی نمایش‌های آیینی سنتی انتشارات نمایش؛1388

مجموعه مقالات "در قلمرو تقلید و نقش پوشی" مجله نمایش، از شماره115 تا 120 با همکاری (مهدی صفاری نژاد)؛1388


توضیحات:


جوایز:

دریافت دیپلم افتخار نمایشنامه‌نویسی مسابقه بین‌الملل دوازدهمین جشنواره عروسکی تهران مبارک؛1387

فعالیت‌ها:

مدیریت تالار محراب؛1365تا1374

مدیرت اداره تئاتر؛1376 تا 1384

دبیر و عضو شورای سیاست گذاری جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

عضو و ریس هیئت مدیره انجمن تعزیه ایران1384 تا به حال

تدریس در دانشگاه های :هنر، سوره، آزاد اسلامی واحد اراک، آزاد اسلامی (هنر و معماری) تهران

جشنواره‌های خارج از کشور:

زاگرب، جشنواره عروسکی،اجرای خیمه شب بازی1369

آوینیون،سرپرستی گروه تعزیه هاشم فیاض،1370

پارما، اجرای نمایش ملاقات مبارک و آرلکینو،اکتبر2000

آریوانودلاماره،ایتالیا؛اجرای خیمه شب بازی و سخنرانی


منبع : پورتال انجمن تعزیه ایرانیان

۹۵/۰۲/۲۴ موافقین ۰ مخالفین ۰
تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار

نظرات  (۳)

سلام
من هم با نظر آقای قنبری موافقم کارگردانی کریمی علویجه در روز عاشورا واقعا زیباست
۰۱ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۹ آرمان قنبری
سلام
نسخه دفن حضرت زهرا و شهادت امام هادی از سروده های آقای کریمی علویجه واقعا محشره هزار حیف که نام و نشانی از ایشان نیست. این عادت ما ملت ایران هست که بعد از مردن کسی ، عزیزش می دانیم
پاسخ:
با سلام واحترام
تشکر از ارسال نظر شما
ممنون میشیم اطلاعات خود در این خصوص را جهت اطلاع کاربران برایمان ارسال کنید.
۱۸ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۵۵ مصطفی زمانی
با سلام
شما چرا سراغ دور دستها رفتید در همین مجاورت شهر شما یعنی علویجه ، امیرحسین کریمی علویجه علاوه بر اجرای تعزیه در زمینه پژوهش و سرودن نسخ تعزیه صاحب نظر هستند. به راحتی می تونید آدرس ایشان را از اینترنت سرچ کنید
التماس دعا
پاسخ:
با سلام و احترام
تشکر از ارسال نظر شما
ان شاء الله در آینده  از اساتید و پژوهشگران تعزیه در استان اصفهان و سراسر کشور در این قسمت مطالب مفید و ارزنده درج خواهد شد.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی